Tehetséggondozás 2017. 1. rész

A SZÍNÉSZKÉPZŐ STÚDIÓVAL FOLYTATJUK ALAPÍTVÁNYUNK 2017-ES SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZŐ BEMUTATÁSÁT. TEHETSÉGES NÖVENDÉKEINK EGYHARMADA SZÍNHÁZI ELŐADÁS SZEREPLŐJEKÉNT SZEREZHETETT GYAKORLATOT. A HETI RENDSZERESSÉGŰ SZAKMAI FOGLALKOZÁSOK MELLETT MŰVÉSZETI PROJEKTEKBEN AKTÍVAN RÉSZT VÉVE INSPIRÁLÓDTAK, SOKAT FEJLŐDTEK. 1. RÉSZ

2000 óta alapítványi színészképző stúdiót működtetünk Budapesten a IX. kerületben, jelenleg a Ráday utca 34-ben. A helyiség, amelyet a Ferencvárosi Önkormányzat biztosít számunkra, próbahelyként, szobaszínházként és irodaként is funkcionál.

Fotó: Nyári Pál

Színészutánpótlás-képzésünket a 2014 óta működő kaposvári színészképző stúdióban a Kaposváron és környékén élő gyerekek, fiatalok számára is elérhetővé tettük. Missziónk által e két helyszínen a nem egyenlő esélyekkel rendelkező gyermekek is hozzáférhetnek a színészképzéshez, számukra is van olyan hely, ahol inspirációt és lehetőséget kapnak a fejlődéshez. Szakmai célunk az, hogy a nálunk rendszeresen színészetet tanuló fiatalok olyan képességekre és tudásra tegyenek szert, amelyek birtokában képesek előadásokban és filmekben szerepelni, felkészülten vehetnek részt meghallgatásokon, castingokon, valamint a színművészeti szak felvételijén. Többnyire gyermek- és ifjúsági előadásokból álló repertoárunk bőséges lehetőséget ad arra, hogy kellő felkészítés mellett növendékeink is közönség elé lépjenek, s így szakmai gyakorlati tapasztalatokhoz jussanak. Színházunk számára színészutánpótlást is jelentenek a színészpályát választó fiatalok.

Fotó: Nyári Pál

A szakmai képzésen túl a Karaván egy olyan hiánypótló szocializációs közeg az érvényesülésükben számos körülménytől veszélyeztetett gyerekek és fiatalok számára, ahol rengeteg lehetőséget és inspirációt kapnak, miközben egy kulturálisan aktív és elfogadó kortárs közösség tagjai lehetnek. Összességében a Karaván egy olyan inspiráló közegként jelenik meg a gyerekek életében, amelynek eredményeként önbecsülésük megnő, új lehetőségek nyílnak előttük, könnyebben találják meg a saját útjukat, s amely által a társadalomnak is hasznos tagjai lesznek.

Fotó: Nyári Pál

Színészképző stúdiónk fenti értékei mellett hangsúlyozni kell, hogy minden tevékenységünk a szakma, vagyis a színészet és az előadó-művészet köré épült. 2017-ben is rendszeres szakmai foglalkozásokat tartottunk a növendékeknek, amelyek iskolaidőn kívül, délutánonként és hétvégéken zajlottak. A színészképző stúdió egyik legnagyobb értékének tartjuk a tandíjmentesség mellett azt, hogy állandó jelleggel tudtuk biztosítani a gyerekek számára az iskolán kívüli kulturális aktivitás lehetőségét, a kortárs közösségben megélt értelmes szabadidős elfoglaltságot. A rendszeresen tartott foglalkozásokat olyan művészeti projektek tették változatossá, mint például a májusi roma holokauszt emlékműsor a Nemzeti Színházban, az év végi prezentáció vagy a nyári művészeti alkotótábor. A két helyszínen rendszeresen tartott szakmai foglalkozások éves összóraszáma 519 volt.

SZAKMAI ÓRASZÁMOK  2017
BUDAPESTI STÚDIÓ

199

KAPOSVÁRI STÚDIÓ

136

MŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR

184

519

Budapesten és Kaposváron a tanév ideje alatt heti rendszerességgel mentek a színészmesterség foglalkozások, emellett még ének és hangképzés, valamint beszédtechnika foglalkozásokra is járhattak növendékeink. Az egyhetes művészeti alkotótábort június közepén Fonyódon tartottuk a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ üdülőjében budapesti és kaposvári növendékek részvételével. A táborban művésztanáraink színészmesterség, tánc és színpadi mozgás, valamint ének és hangképzés foglalkozásokat tartottak a fiataloknak. Éves összóraszámunk tantárgyak szerint így oszlott meg:

ÓRASZÁMOK TANTÁRGYANKÉNT
SZÍNÉSZMESTERSÉG

378

BESZÉDTECHNIKA

26

TÁNC ÉS SZÍNPADI MOZGÁS

74

ÉNEK ÉS HANGKÉPZÉS

41

519

A növendékeknek bőven volt alkalmuk részt venni olyan munkafolyamatokban, amelyek végén produkció született. Ebben nagyon fontos tényező, hogy a színészképző stúdió mind Kaposváron, mind Budapesten színházi közegben működik. Aktív színházként 2017-ben hat produkciót játszottunk 15 játszóhelyen, s ezekbe a produkciókba a fiataloknak lehetőségük volt bekerülni. A két stúdióból 28 növendék lépett színpadra valamelyik produkciónkban, és volt, aki kettőben is. Az érintett produkciók a bennük szereplő növendékek számával:

  • A Négyszögletű Kerek Erdő (6)
  • I’m online (7)
  • Holnemvoltfa (16)
  • Egerek (4)

A színészképző stúdióban a két városban összesen 71 növendékkel dolgoztunk az év során. Rendszeresen végeztünk tehetségkutatást Budapesten és Kaposváron. Fő célcsoportunk az érvényesülésre kis esélyekkel rendelkező tehetséges fiatalok, különösen a roma általános és középiskolás gyerekek voltak.

NyP