Egerek (2019) szinopszis

Az Egerek egy Romeo és Júlia-történet, amely a fehér és a szürke
egércsaládok között zajlik egy sajtüzletben. A drámai konfliktus tehát
adott, de korántsem tragédiáról van szó.

 1. rész
  Egy fehér egér család megszökik Zakariástól, a megfáradt
  vándormutatványostól. Nem, mintha nem szerették volna, de Zakariás olyan szegény, hogy már etetni sem tudta az egereit. A mutatványosnak már
  csak Jozefina, a beszélő papagáj meg az emlékei maradtak. A szemtelen madár beszéli rá a folyton a múltba révedő öreget, hogy meséljen a gyerekeknek, akik itt vannak a nézőtéren. Zakariás attól tart, hogy a
  mai modern gyerekek úgy sem hallgatják meg, a madár unszolására nagy
  nehezen mégis belekezd az egeres mesébe…
  A sajtüzletben hatalmas sajttömbök között boldogan éldegél a szürke egér
  család: Márton papa, Lidi mama és egyetlen fiuk, Soma. Egyszerű egerek
  ők, a legfontosabb számukra, hogy a család együtt legyen szeretetben, no
  és legyen tele a bendő. Boldogságuk persze relatív, hiszen mindig van
  min veszekedniük. Különösen a családot vaskézzel összetartó Lidi mamának
  éles a nyelve. Boldogságukat az sem árnyékolja be túlzottan, hogy a
  padláson él egy félelmetes kandúr, akit az egerek úgy emlegetnek, hogy
  Nagy Macskamágus. Igaz, hogy még sohasem látták, létezésének egyetlen
  bizonysága az, hogy néha hallani lehet vérfagyasztó nyávogását. Ettől
  eltekintve semmi sem zavarja a családi idillt.
  Épp erre a sajtüzletre talál rá ázva, fázva, fáradtan, éhesen és
  kétségbe esetten a fehér egér család: Albin papa, Szeréna mama és
  egyetlen lányuk, Fruzsina. Afféle művészcsalád ez, amely – már csak a
  dinasztia nemesi eredete jogán is – jobb életet szeretne magának.
  Örömmel vennék birtokba a sajtüzletet, azonban a szürke egerek a harcias
  Lidi mamával az élen, betolakodóként kezelik a fehéreket. A színük
  különbözőségéből adódó ellenszenven túl az is hamar kiderül, hogy milyen
  kulturális különbségek vannak a fehérek meg a szürkék között. „Ezek
  olyan… amolyanok!” – mondja Szeréna a szürkékről. Végül egy demarkációs
  vonal meghúzásával átmeneti megoldást találnak, és a fehérek beköltöznek
  az üzletbe.
  A két egérgyerek, Soma és Fruzsina azonban teljesen mentes a szőrszín
  miatti előítéletektől. Első látásra egymásba szeretnek. Amíg a szülők
  alszanak, ők titokban találkoznak, beszélgetnek. Fruzsina meghallja a
  macskanyávogást, és rettegve csodálkozik, hogy Soma nem fél. Soma
  elmondja neki, hogy a Nagy Macskamágustól nem kell félni, mert még soha
  nem jött le a padlásról, de a padlásra felmenni mégsem ajánlatos.
  Ráadásul a macskának varázsereje is van, vagyis képes bárkit és bármit
  átváltoztatni bármivé. Fruzsina megígéri Somának, hogy soha nem fog a
  létrának még a közelébe se menni. A ragyogó telihold alatt eléneklik,
  hogy szeretik a sajtot és egymást.
 2. rész
  Amikor a flört a szülőknek is tudomására jut – merthogy nagyon hamar
  lebuknak a fiatalok – eltiltják őket egymástól. Ezzel meg is van a casus
  belli, mindkét család a másik provokációjának tartja az incidenst. Szó
  szót követ, s a kezdeti távolságtartó ellenszenv helyett most már egyre
  durvább verbális erőszaknak lehetünk tanúi. Mindenki kimutatja a foga
  fehérjét, s a viszály végül tettlegességig fajul.
  A két egérgyerek a dolgok ilyetén alakulása miatt teljesen kétségbe
  esik. Látják, hogy a szülők legnagyobb problémája a szőrszín
  különbözősége. Fruzsina magát hibáztatja, és arra a következtetésre jut,
  hogy Somával csak úgy lehetnek egymáséi, ha a halált is kockáztatva
  felmegy a Nagy Macskamágushoz, és megkéri, hogy változtassa át szürke
  egérré. Így is történik. A Nagy Macskamágus nem bántja, de
  figyelmezteti, hogy nem sok öröme lesz ebben a hirtelen
  szürkeegérségben. Fruzsina hajthatatlan, s a macska átváltoztatja
  szürkévé. Soma szintén úgy gondolja, hogy benne van a hiba, és az
  egyetlen megoldás az lenne, ha fehér lenne a szőre színe. Felmegy a
  padlásra, a Macskamágus átváltoztatja fehér egérré, de figyelmezteti,
  hogy meg fogja bánni a döntését, no és arra is, hogy a macska másodszor
  nem szalasztja el az egeret.
  Amikor a gyerekek hazamennek, egyiket sem hajlandók felismerni a
  szüleik. Sem Fruzsinát, sem Somát nem fogadják el saját gyereküknek. És,
  hogy minden teljesen rosszra forduljon: a szerelmesek is furán néznek
  egymásra, mert elveszítették önmagukból azt, amit bennük a másik
  szeretett. Nem érzik azt egymás iránt, amit eddig. Úgy döntenek, hogy
  még egyszer felmennek a macskához, még akkor is, ha az valószínűleg
  felfalja őket. De ha mégsem, akkor megkérik, hogy változtassa őket
  vissza. A macska nagyon mérges. Somáék már készülnek a halálra, amikor,
  egyszer csak előugrik a sötétből egy apró fekete egér. Ő Paszkál, a
  tudósegér. Elmondja, hogy igazából ő a macska. Merthogy a Nagy
  Macskamágus csak egy távirányítható bábu, amit ő épített meg azért, hogy
  elriassza a többi macskát ettől a háztól, s így nyugalomban élhessen a
  sajtüzlet padlásán. Paszkál ez után a Nagy Macskamágust irányítva
  visszaváltoztatja a fiatalokat. Persze van még egy bökkenő – mondja. – A
  szülők.
  A szülők odalent továbbra is a veszekedéssel vannak elfoglalva. A
  viszály már elviselhetetlenné válik, egyszer csak megjelenik a Nagy
  Macskamágus. A rettegő egerek próbálnak elbújni, de előugrik Paszkál,
  aki elmondja nekik, hogy ő egy tudósegér, ott él a padláson, és persze
  azt is, hogy a Macskamágust ő teremtette. Előjön Soma és Fruzsina is, és
  a szülők boldogan keblükre ölelik elveszettnek hitt gyermekeiket.
  Azonban továbbra sem értik meg, hogy minden bajuk forrása a gyűlölködés.
  Paszkál elmeséli, hogy figyelte a padlásról, ahogy a gyűlölködés
  már-már tragédiába torkollik, és hogy nem azt kéne nézniük folyton, hogy
  miben különböznek, hanem azt, hogy miben hasonlítanak. Végül megérteti
  az oktondi egerekkel, hogy minden egér a macskától fél legjobban, és
  minden egér szereti a sajtot, tehát a lényeges dolgokban teljesen
  egyformák a szürkék és a fehérek. A szülők ezek után már békét kötnek,
  és minden jóra fordul.
  Így mesélt Zakariás a gyerekeknek, s nem bánta meg, hogy belekezdett a mesébe.

Nyári Pál