Összefoglalás a Karaván 2015-ös szakmai tevékenységéről

Itt a tavalyi évben a tehetséggondozás és a színház területén elért eredményeinkről olvashatnak egy általánosabb értékelést, míg részletesebb anyagokat más írásainkban találnak.

 

A Karaván Művészeti Alapítvány 2000 óta működik Ferencvárosban. A szűkebb környezetünkkel való együttműködésünk 2009 óta közszolgáltatási szerződésben rögzített keretek között történik. Programjaink, színházi előadásaink és fiatalok számára nyújtott rendszeres foglalkozásaink a IX. kerület lakosságának helyben elérhető kulturális lehetőségeit gazdagítják. Tevékenységünk országos hatókörű. 2015-ben Békéscsabától Tatabányáig több helyen megfordultunk előadásainkkal, tehetséggondozó és tehetségkutató programunkkal.

Banyamesék Fotó: Boda Ágnes
Banyamesék
Fotó: Boda Ágnes

2015-ben tevékenységünk fő kedvezményezettje az 5-18 éves korosztály volt. Törekedtünk arra, hogy a gyerekeket és fiatalokat bevonjuk a színházba, igényes programokat nyújtva nekik megszerettessük velük a színházat, a színjátszást, ugyanis kulturális értékeink legfőbb megőrzője és továbbvivője az ifjúság. Nézőként nagy számban be tudtuk vonni, sikerült pozitív élményekhez juttatni őket. A pozitív impulzusok hatására reményeink szerint a színházhoz pozitív élmények társulnak, a gyerekek máskor is örülnek, ha eljuthatnak előadásra, és később színházba járó felnőttekké válhatnak. A Karavánban adott a lehetőség arra is, hogy a tehetséges gyerekek ne csak nézőként ismerjék és kedveljék meg a színházi formanyelvet, hanem célzott szakmai fejlesztésben részesüljenek, és aktív részesei legyenek alkotófolyamatoknak. Mindig fókuszálunk szűkebb környezetünk, Ferencváros ifjúságára, ezért is öröm számunkra, hogy sok előadásunk volt a kerületben. Legfőbb szakmai céljainkat elértük.

Az alábbi főbb szakmai eredményeket értük el 2015-ben:

 • Egerek című előadásunk olyan nívós színházak műsorán szerepelt, mint a Nemzeti Színház, a Békéscsabai Jókai Színház, a tatabányai Jászai Mari Színház, a Pécsi Nemzeti Színház.
 • Két bemutatónk volt 2015-ben: Prah; A Négyszögletű Kerek Erdő.
 • Banyamesék és A show folytatódik című előadásainkat iskolákban és kulturális rendezvényeken adtuk elő gyermekközönség előtt.
 • Folyamatosan működött tandíjmentes színészképző stúdiónk Budapesten és Kaposváron.
 • Több száz résztvevő számára tehetségkutató foglalkozásokat, meghallgatásokat, versenyt tartottunk Tatán, Budapesten, Kaposváron és Pécsen.
 • Több száz gyermek és fiatal (közöttük sok hátrányos helyzetű gyermek és fiatal) számára biztosítottuk azt, hogy ingyen megnézhessék valamelyik előadásunkat.
 • Szakmai programunk megvalósításában sok partnerszervezettel és intézménnyel dolgoztunk együtt az év során.

 

Főbb eredményeink számokban:

 • Résztvevőként bevont gyerekek és fiatalok száma összesen: körülbelül 14000.
 • Bemutatók: 2.
 • Repertoáron lévő előadás: 5.
 • Előadásszám: 70.
 • Ebből gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló előadás: 69.
 • Ferencvárosban játszott előadás: 24, ebből a nézők számára ingyenes előadás: 8.
 • Össz. nézőszám 2015-ben: 18502 fő.
 • Átlag nézőszám: 264 fő/előadás.
 • Térítésmentesen láthatta valamelyik előadást: 3021 néző.
 • Térítésmentesen láthatta valamelyik ferencvárosi előadást: 1146 néző.
 • Tehetségkutató foglalkozások, rendezvények és meghallgatások száma: 19.
 • A tehetségkutatásban részt vett gyerekek száma: 358.
 • Színészképző stúdió szakmai foglalkozások Budapesten: 198 óra.
 • Színészképző stúdió szakmai foglalkozások Kaposváron: 42 óra.
 • Növendékek száma Budapesten: 41.
 • Növendékek közül nem egyenlő esélyű gyermek: 22
 • Növendékek száma Kaposváron: 15.
 • Partnerszervezetek száma: 44.

Ebből:

SZÍNHÁZ 8
OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNY 17
KULTURÁLIS ÉS EGYÉB INTÉZMÉNY 9
SZERVEZET 7
ÖNKORMÁNYZAT 3
ÖSSZESEN 44

2015-ben is gazdag szakmai programot sikerült megvalósítanunk, melynek fókuszában az ifjúság színházi nevelése állt. Programjainkon, rendezvényeinken sok ezer fiatal részesült olyan pozitív impulzusokban, amelyeket a színház és a színházi nevelés eszközrendszerével közvetítettünk a résztvevők felé. Komoly eredménynek tartjuk, hogy a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés célkitűzése jegyében partnerintézményekkel és szervezetekkel együttműködve sok száz nem egyenlő esélyekkel rendelkező gyermek vehetett részt előadásainkon, foglalkozásainkon, programjainkon. Mindent elkövettünk, hogy emlékezetes, jó élményekben részesüljenek a gyerekek.

A színvonalat magas szinten tartva kiemelkedően sok előadást játszottunk 2015-ben, s ezek szinte mind a gyerekeket és fiatalokat szólították meg. A színház iránt komolyabban érdeklődést mutató gyerekek számára tandíjmentes szakmai foglalkozásokat biztosítottunk, miközben 2015 a színészképző stúdió fejlesztésének, és a tervezésnek is éve volt. Ennek eredménye 2016-tól fog igazán megmutatkozni, amikor további tehetségkutatások vannak, új tantárgyak léptek be, és Pécsen is elindult a tandíjmentes színészképző stúdió.

 

NyP