Egerek (2017) szinopszis

Szinopszis

Az Egerek egy Romeo és Júlia-történet, amely a fehér és a szürke
egércsaládok között zajlik egy sajtüzletben. A drámai konfliktus tehát
adott, de korántsem tragédiáról van szó.

  1. rész
    Egy fehér egér család megszökik Zakariástól, a megfáradt
    vándormutatványostól. Nem, mintha nem szerették volna, de Zakariás olyan
    szegény, hogy már etetni sem tudta az egereit. A mutatványosnak már
    csak Jozefina, a beszélő papagáj meg az emlékei maradtak. A szemtelen
    madár beszéli rá a folyton a múltba révedő öreget, hogy meséljen a
    gyerekeknek, akik itt vannak a nézőtéren. Zakariás attól tart, hogy a
    mai modern gyerekek úgy sem hallgatják meg, a madár unszolására nagy
    nehezen mégis belekezd az egeres mesébe…
    A sajtüzletben hatalmas sajttömbök között boldogan éldegél a szürke egér
    család: Márton papa, Lidi mama és egyetlen fiuk, Soma. Egyszerű egerek
    ők, a legfontosabb számukra, hogy a család együtt legyen szeretetben, no
    és legyen tele a bendő. Boldogságuk persze relatív, hiszen mindig van
    min veszekedniük. Különösen a családot vaskézzel összetartó Lidi mamának
    éles a nyelve. Boldogságukat az sem árnyékolja be túlzottan, hogy a
    padláson él egy félelmetes kandúr, akit az egerek úgy emlegetnek, hogy
    Nagy Macskamágus. Igaz, hogy még sohasem látták, létezésének egyetlen
    bizonysága az, hogy néha hallani lehet vérfagyasztó nyávogását. Ettől
    eltekintve semmi sem zavarja a családi idillt.
    Épp erre a sajtüzletre talál rá ázva, fázva, fáradtan, éhesen és
    kétségbe esetten a fehér egér család: Albin papa, Szeréna mama és
    egyetlen lányuk, Fruzsina. Afféle művészcsalád ez, amely – már csak a
    dinasztia nemesi eredete jogán is – jobb életet szeretne magának.
    Örömmel vennék birtokba a sajtüzletet, azonban a szürke egerek a harcias
    Lidi mamával az élen, betolakodóként kezelik a fehéreket. A színük
    különbözőségéből adódó ellenszenven túl az is hamar kiderül, hogy milyen
    kulturális különbségek vannak a fehérek meg a szürkék között. „Ezek
    olyan… amolyanok!” – mondja Szeréna a szürkékről. Végül egy demarkációs
    vonal meghúzásával átmeneti megoldást találnak, és a fehérek beköltöznek
    az üzletbe.
    A két egérgyerek, Soma és Fruzsina azonban teljesen mentes a szőrszín
    miatti előítéletektől. Első látásra egymásba szeretnek. Amíg a szülők
    alszanak, ők titokban találkoznak, beszélgetnek. Fruzsina meghallja a
    macskanyávogást, és rettegve csodálkozik, hogy Soma nem fél. Soma
    elmondja neki, hogy a Nagy Macskamágustól nem kell félni, mert még soha
    nem jött le a padlásról, de a padlásra felmenni mégsem ajánlatos.
    Ráadásul a macskának varázsereje is van, vagyis képes bárkit és bármit
    átváltoztatni bármivé. Fruzsina megígéri Somának, hogy soha nem fog a
    létrának még a közelébe se menni. A ragyogó telihold alatt eléneklik,
    hogy szeretik a sajtot és egymást.
  2. rész
    Amikor a flört a szülőknek is tudomására jut – merthogy nagyon hamar
    lebuknak a fiatalok – eltiltják őket egymástól. Ezzel meg is van a casus
    belli, mindkét család a másik provokációjának tartja az incidenst. Szó
    szót követ, s a kezdeti távolságtartó ellenszenv helyett most már egyre
    durvább verbális erőszaknak lehetünk tanúi. Mindenki kimutatja a foga
    fehérjét, s a viszály végül tettlegességig fajul.
    A két egérgyerek a dolgok ilyetén alakulása miatt teljesen kétségbe
    esik. Látják, hogy a szülők legnagyobb problémája a szőrszín
    különbözősége. Fruzsina magát hibáztatja, és arra a következtetésre jut,
    hogy Somával csak úgy lehetnek egymáséi, ha a halált is kockáztatva
    felmegy a Nagy Macskamágushoz, és megkéri, hogy változtassa át szürke
    egérré. Így is történik. A Nagy Macskamágus nem bántja, de
    figyelmezteti, hogy nem sok öröme lesz ebben a hirtelen
    szürkeegérségben. Fruzsina hajthatatlan, s a macska átváltoztatja
    szürkévé. Soma szintén úgy gondolja, hogy benne van a hiba, és az
    egyetlen megoldás az lenne, ha fehér lenne a szőre színe. Felmegy a
    padlásra, a Macskamágus átváltoztatja fehér egérré, de figyelmezteti,
    hogy meg fogja bánni a döntését, no és arra is, hogy a macska másodszor
    nem szalasztja el az egeret.
    Amikor a gyerekek hazamennek, egyiket sem hajlandók felismerni a
    szüleik. Sem Fruzsinát, sem Somát nem fogadják el saját gyereküknek. És,
    hogy minden teljesen rosszra forduljon: a szerelmesek is furán néznek
    egymásra, mert elveszítették önmagukból azt, amit bennük a másik
    szeretett. Nem érzik azt egymás iránt, amit eddig. Úgy döntenek, hogy
    még egyszer felmennek a macskához, még akkor is, ha az valószínűleg
    felfalja őket. De ha mégsem, akkor megkérik, hogy változtassa őket
    vissza. A macska nagyon mérges. Somáék már készülnek a halálra, amikor,
    egyszer csak előugrik a sötétből egy apró fekete egér. Ő Paszkál, a
    tudósegér. Elmondja, hogy igazából ő a macska. Merthogy a Nagy
    Macskamágus csak egy távirányítható bábu, amit ő épített meg azért, hogy
    elriassza a többi macskát ettől a háztól, s így nyugalomban élhessen a
    sajtüzlet padlásán. Paszkál ez után a Nagy Macskamágust irányítva
    visszaváltoztatja a fiatalokat. Persze van még egy bökkenő – mondja. – A
    szülők.
    A szülők odalent továbbra is a veszekedéssel vannak elfoglalva. A
    viszály már elviselhetetlenné válik, egyszer csak megjelenik a Nagy
    Macskamágus. A rettegő egerek próbálnak elbújni, de előugrik Paszkál,
    aki elmondja nekik, hogy ő egy tudósegér, ott él a padláson, és persze
    azt is, hogy a Macskamágust ő teremtette. Előjön Soma és Fruzsina is, és
    a szülők boldogan keblükre ölelik elveszettnek hitt gyermekeiket.
    Azonban továbbra sem értik meg, hogy minden bajuk forrása a gyűlölködés.
    Paszkál elmeséli, hogy figyelte a padlásról, ahogy a gyűlölködés
    már-már tragédiába torkollik, és hogy nem azt kéne nézniük folyton, hogy
    miben különböznek, hanem azt, hogy miben hasonlítanak. Végül megérteti
    az oktondi egerekkel, hogy minden egér a macskától fél legjobban, és
    minden egér szereti a sajtot, tehát a lényeges dolgokban teljesen
    egyformák a szürkék és a fehérek. A szülők ezek után már békét kötnek,
    és minden jóra fordul.
    Így mesélt Zakariás a gyerekeknek, s nem bánta meg, hogy belekezdett a mesébe.

Nyári Pál