Szótagszámláló (2023)

A Szótagszámláló egy versszínházi előadás, amely pedagógiai céljából adódóan egy rendhagyó irodalomóra formáját ölti. Egy előadó áll szemben a közönséggel, ahogy a tanár a diákokkal az irodalomórán. A kapcsolat az előadó és a közönség között személyes, közvetlen. Az előadó azonnal beszélgetésbe elegyedik a nézőkkel, közös üggyé téve a versritmus rejtelmeit. Az előadás interaktív, maguk a nézők is befolyásolják az előadás menetét. Színész Bob rengeteg kérdést tesz fel a versekkel kapcsolatban. Lehet ügyesnek, okosnak lenni, mert a kérdésekre a gyerekek is tudják a választ. Verseket értelmeznek közösen. Bizonyos pontokon a közönséget arra veszi rá, hogy beatbox alapot adjon egy vershez vagy dalhoz.

Produkciónk olyan alkalmazott színházi előadás, ami egy iskolában is előadható, mintha egy tanóra lenne. De nem tanóra, mert Horváth Kristóf verseket ad elő úgy, ahogy a gyerekek nem szoktak verseket hallani. Az expresszív versmondást Baranyi Zoltán hegedűművész kíséri hegedűn, egy looper segítségével több szólamban és énekkel. Petőfi-versek jönnek egymás után, változatosan, érdekesen. A verseket interaktív értelmezések, verstani gyakorlatok, kérdések, kvízek szakítják meg. A verseket, a kvízeket Papp László animációi illusztrálják, támogatják meg vizuális oldalról.

A produkció elsődleges célcsoportja az iskolások. Horváth Kristóf az általános iskolai tananyagból mindenki által ismert versekre és népdalokra építve állította össze az előadásban elhangzó szépirodalmi szövegeket. Mint minden tanórának, ennek is van pedagógiai célja: segíteni a nézőknek abban, hogy felfedezzék a tananyagból mindenki által ismert versek szépségét, örökérvényű értékeit, ha úgy tetszik: modernségét. Szeretnénk a fiatal generációban a 200 éve született Petőfi Sándor költészetét népszerűsíteni, és megőrizni nemzeti kultúránknak ezt az értékét.

Ezért a produkcióban elsősorban Petőfi örökké aktuális versei hangzanak el, s azokat ötvözzük zenei effektekkel. Említ, elmond és elénekel jó néhány verset, és megdolgoztatja a nézőket is. A versek legtöbbször zenei kíséretet kapnak, kombináljuk a dallamokat és verseket. A magyar nyelvű mondatok ütemhangsúlya akkor is körbeölel, ha nem tudunk róla.

GALÉRIA

Szótagszámláló

rendhagyó irodalomóra

Szerkesztette: Horváth Kristóf

Előadja: Horváth Kristóf (Színész Bob) – slammer

Zenei közreműködő: Baranyi Zoltán – hegedűművész

Animációk: Papp Pala László

Rendezte és produkciós vezető: Nyári Oszkár

Bemutató: 2023.05.31. Karancsság, I. István Általános Iskola